Smajlíci

Smajlíci ke stažení zdarma

Co jsou to smajlíci

Smajlíci nebo také emotikony jsou grafické symboly smějící se lidské tváře. Nejčastěji mají smajlíci podobu žlutého kruhu se dvěma tečkami, které mají představovat oči a oblouk, který má představovat úsměv. V širším smyslu se také jako smajlík označuje i takové symbolické zobrazení tváře, které se neusmívá ale vyjadřuje svým výrazem nejrůznější emoce. Smajlíci se obecně používají pro vyjádření pocitů, emocí či nálady pisatele nebo také hodně krát pouze pro zpestření textové komunikace. Smajlíků lze vyjádřit dvěma způsoby a to textem nebo graficky. Existuje mnoho různých druhů smajlíků interpretujúcich nejrůznější emoce. Textová verze smajlíka je tvořena výlučně diakritikou a speciálními znaky a interpretace je otočena o 90° doprava. Jelikož mnoho výrazů má možný dvojsmysl a v textové komunikaci se nedá odhadnout emocionální stav pisatele, tak v tomhle směru jsou velkým pomocníkem, když je možné vyjádřit smysl slov v jednom symbolu. Smajlíci v základní formě mohou vyjádřit dvě skupiny emocí a to jsou pozitivní nebo negativní emoce. Pro pozitivní vyjádření emocí se používá tento symbol :) a pro negativní vyjádření zase tento :(.

Textoví smajlíci

Textoví smajlíci nebo také textoví emotikony jsou textové symboly, které mají představovat lidskou tvář, která má vyjádřit určité emoce pisatele. Pisatel je využívá v textové komunikaci pro vyjádření svých pocitů, emocí nebo nálady, někdy jen tak pro zpestření textové komunikace. Tento druh smajlíků je tvořen pouze ze znaků textu otočených o 90° doprava. Používají se především v internetových chatech či SMS zprávách.

Sms smajlíci

Sms smajlíci, kteří se používají při psaní sms zpráv mají obvykle dva druhy smajlíků a to znak smajlíka v textové podobě nebo symbol smajlíka v grafické podobě. Smajlíci do sms jsou momentálně velmi oblíbený způsob vyjadřování.

Vznik smajlíka

Smajlík spatřil světa v roce 1968, kdy jej vytvořil výtvarník Harvey Ball. Název je odvozen od anglického slova smile, což znamená v překladu smát se a byl původně vytvořen jako součást kampaně pro pojišťovací společnost, cílem měla být podpora morálky zaměstnanců dané společnosti. Později v roce 1982 přišel Scot Fahlman s textovou verzí smajlíka, když viděl, že mnoho lidí nechápalo význam napsaných slov, zda mají být myšlené jako vtip nebo naopak. I když se oficiálně tvrdí, že smajlík byl vytvořen v 20. století, tak ve skutečnosti kresby smějících se tváří se používaly od nepaměti a tudíž jeho historie je mnohem starší.

Pro každého kdo chatuje na facebooku, jsou tu facebook smajlíci pro oživení komunikace. Seznam smajlíků je místo, kde naleznete všechny smajlíky pohromadě.